הציור האינסטינקטיבי שעולה במוחנו כשאנו שומעים את צמד המילים 'בית מרקחת' הוא מקום אסתטי...
אולי אחד מהחלקים בגופנו המשפיעים ביותר על המראה החיצוני הוא השיער, הוא נמצא במקום בולט...