פמילי-פארם מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרנו. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו אנו משתמשים במידע הנמסר לנו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

  

רכישה באתר

על מנת לרכוש מוצרים באתר בית המרקחת פמילי-פארם תתבקשו להזין מידע אישי כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשלים את הרכישה באתר. יש באפשרותכם להירשם לאתר ופרטיכם ישמרו, וכך לא תצטרכו להזין את פרטיכם שוב ברכישות הבאות.
 
הנתונים שתמסרו במסגרת הרכישה באתר, יישמרו במאגר המידע של פמילי-פארם. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשלים את הרכישה.


איסוף מידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגך, מוצרים שרכשת, מידע או פרסום שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. אנו נשמור את המידע במאגרנו.


שימוש במידע

השימוש בנתונים הנ"ל, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך הרכישה באתר, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך לבצע רכישה של מוצרים
 • ליצירת קשר אתך במקרה הצורך
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את בית מרקחת פמילי-פארם לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את פמילי-פארם לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 • בית מרקחת פמילי-פארם רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם. 
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ובתקנון.מסירת מידע לצד שלישי

פמילי-פארם לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: 

 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה.
 • אם יתקבל בידי פמילי-פארם צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין פמילי-פארם.
 • בכל מקרה שפמילי-פארם תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • אם פמילי-פארם תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר,  וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתרים משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies הינו מוצפן.


אבטחת מידע

פמילי-פארם מיישמת באתר בית המרקחת מערכות ונהלים מתקדמים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני גישה עוינת למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 
בנוסף, אם המידע שבמאגרי פמילי-פארם משמש לצורך פנייה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. פמילי-פארם תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. 
 

שינויים במדיניות

פמילי-פארם רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.